Politica de confidențialitate

FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ BACO S.R.L. respectă legile în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Noi respectăm cu strictețe confidențialitatea datelor clienților si ne angajăm sa nu transmitem datele personale ale clienților către terți si sa le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost colectate .

Scopul colectării datelor este: facturarea si livrarea produselor comandate online și comunicarea de informații despre site și produse.

Datele colectate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata (persoana de la care se colectează datele), partenerii contractuali ai operatorului, servicii de curierat, acestea fiind necesare în scopul stabilirii contactului cu clienții, în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului si in scopul îndeplinirii la timp și cu operativitate a livrării comenzilor, precum si in scopuri de marketing direct.

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, facturare, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ BACO S.R.L. va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).